โคมไฟวินเทจ อลูมิเนียม

โคมไฟสไตล์โมเดิล วินเทจ โคมไฟทำจากโลหะอลูมิเนียมหนา 
ด้านนอกเป็นสีดำ ส่วนด้านในเป็นผิวลายเกร็ดปลา สีทองสะท้อนแสง 
(โคมไฟหมวก ด้านในเป็นผิวแบบเม็ดฝุ่น สีทองสะท้อนแสง) 
น้ำหนัก 500 g. ครับ 


อุปกรณ์ภายในชุดโคมไฟ 
1. สายไฟยาว 1 เมตร 
2. ตัวโคมไฟ 
3. ฐานยึดโคมไฟกับเพดาน 
** ไม่รวมหลอดไฟ 

โคมไฟชุดนี้ มีทั้งหมด 5 แบบ ครับ คือ แบบจาน แบบกรวย แบบโถ 
แบบหมวกมน และแบบหมวกแบน 


ราคาดวงละ 990 บาท

Visitors: 79,757