โคมดาวน์ไลท์ 2xPLC / 2xE27

โคมดาวน์ไลท์ 2xE27 / 2xPLC

โคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า สำหรับใส่หลอดไฟ 2 หลอด 

ให้แสงสว่างเป็นพิเศษ 

ขนาด 6 นิ้ว ราคา 250 บาท

ขนาด 8 นิ้ว ราคา 350 บาท

สินค้ามีส่วนลดตามจำนวน 

Line ID : lightinoshop

Visitors: 51,634