โคมฟลูออเรสเซนท์

โคมฟลูออเรสเซนท์ฝังฝ้า 

โคมฟลูออเรสเซนท์ติดลอย

โคมฟลูออเรสเซนท์มีสายห้อย

 

 

 

 

 

 

 
โคมกันน้ำกันฝุ่น สำหรับหลอด T8  โคมตัวยู อะคริลิค สำหรับหลอด T8  โคมกล่องเหล็กขาสปริง    
         
         
         
         
         
         
         
         
Visitors: 90,253